18 July 2024

Simulare Teste

1309 votes, 4.9 avg
85092

contact@electricquiz.ro

1 / 30

1) În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată:

2 / 30

2) Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

3 / 30

3) În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă:

4 / 30

4) În funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie reţelele de tip TN se pot realiza în:

5 / 30

5) Conform normativului I-7-2011, persoană calificată este:

6 / 30

6) În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, izolaţia de bază reprezintă:

7 / 30

7) Simbolul literal I utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie:

8 / 30

8) Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

9 / 30

9) Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

10 / 30

10) Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

11 / 30

11) Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici:

12 / 30

12) În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

13 / 30

13) Capsularea monopolară conduce la :

doua raspunsuri corecte!

14 / 30

14) Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă (negativă) se compune din:

15 / 30

15) Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:

16 / 30

16) Comparativ cu un transformator, autotransformatorul are tensiunea de scurtcircuit:

doua raspunsuri corecte!

17 / 30

17) Un întreruptor debroşabil asigură:

18 / 30

18) Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte:

19 / 30

19) Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

20 / 30

20) Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de ocolire servesc la:

21 / 30

21) 3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au capacitatea echivalentă.

22 / 30

22) O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei:

23 / 30

23) Energia electrica reactiva:

24 / 30

24) Punctul de delimitare in cazul racordarii unei zone industriale comerciale sau de servicii comune la reteaua electrica de distributie
se stabileste

25 / 30

25) Furnizorul de energie electrica este indreptatit sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai in caz de:

26 / 30

26) Responsabilitatile operatorului de distributie precizate in Codul retelelor electrice de distributie (Codul RED) includ:

27 / 30

27) Autoritatea ce are ca atributii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor verificatorilor de proiecte precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice este:

28 / 30

28) Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza ca date de intrare prognozele de productie si de consum de energie electrica pe o perioada de:

29 / 30

29) ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

30 / 30

30) Operatorul de retea are obligatia sa transmita utilizatorului studiul de solutie avizat conform reglementarilor de regula in maximum ......... de la data incheierii contractului pentru elaborarea studiului de solutie in cazul racordarii la o retea de medie sau joasa tensiune
.

Your score is

Parerea ta!