22 April 2024

Simulare Teste

1306 votes, 4.9 avg
83466

contact@electricquiz.ro

1 / 30

1) Este interzis electricianului autorizat:

2 / 30

2) Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza ca date de intrare prognozele de productie si de consum de energie electrica pe o perioada de:

3 / 30

3) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali se aplica:

4 / 30

4) Furnizorul de energie electrica este indreptatit sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in caz de:

5 / 30

5) Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste obligatiile operatorilor de distributie referitor la

6 / 30

6) La cererea scrisa a unui client final furnizorul este obligat sa comunice in scris o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice intr-un interval de cel mult:

7 / 30

7) Utilizatorul are obligatia sa solicite operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil:

8 / 30

8) Pentru protejarea retelelor electrice de distributie persoanelor fizice si juridice:

9 / 30

9) Lucrarile de intarire necesare in vederea evacuarii in retea a puterii aprobate utilizatorilor se realizeaza de catre operatorul de retea si

10 / 30

10) Examenul de autorizare pentru gradele II III si IV consta:

11 / 30

11) Pe langa alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca utilizatorii pentru a beneficia de prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie trebuie ca:

12 / 30

12) ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiecteaza executa si verifica instalatii electrice daca:

13 / 30

13) Utilizatorul are obligatia sa solicite operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil:

14 / 30

14) Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de

15 / 30

15) Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului:

16 / 30

16) Panoul electric este un element component al unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, echipat cu aparate şi materiale electrice,

17 / 30

17) Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât:

18 / 30

18) Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

19 / 30

19) În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

20 / 30

20) Într-o reţea TN-C-S, montarea dispozitivelor de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) se face:

21 / 30

21) Cablurile de energie la circuitele care alimentează receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de :

22 / 30

22) Scheme cu un sistem de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit sunt folosite

23 / 30

23) Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se utilizează bobine:

24 / 30

24) Transformatoarele de măsurare de tensiune:

25 / 30

25) Unitatea de măsură a fluxului electric este:

doua raspunsuri corecte!

26 / 30

26) Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală:

27 / 30

27) Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o staţie trebuie:

28 / 30

28) Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran.

29 / 30

29) O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H " inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H " superior atunci când:

doua raspunsuri corecte!

30 / 30

30) În echipamentul electric, uleiul electroizolant are următoarele funcţii din punct de vedere electric:

Your score is

Parerea ta!