28 November 2023

Simulare Teste

1296 votes, 4.9 avg
81935

contact@electricquiz.ro

1 / 30

1) Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

2 / 30

2) Protecţia unui motor trifazat împotriva suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

3 / 30

3) Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

4 / 30

4) Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:

5 / 30

5) La instalaţiile electrice interioare de joasă tensiune, marcările panourilor trebuie să fie vizibile:

6 / 30

6) Izolaţia de bază este izolaţia:

7 / 30

7) Curentul de defect este definit în I-7-2011 ca fiind:

doua raspunsuri corecte!

8 / 30

8) Compartimentarea unei celule electrice se utilizează în scopul:

9 / 30

9) Într-o schemă poligon cu patru laturi:

10 / 30

10) În sens general, actualizarea unui fond reprezintă:

11 / 30

11) La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt:

12 / 30

12) Siguranţele electrice au rolul de a:

13 / 30

13) O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin:

14 / 30

14) Capsularea monopolară conduce la :

15 / 30

15) Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:

16 / 30

16) O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit:

17 / 30

17) Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la:

18 / 30

18) În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite:

19 / 30

19) Daca intre operatorul de retea/furnizor si clientul final apar neintelegeri/dispute si partile nu ajung la o intelegere acestea se pot adresa ANRE in vederea declansarii procesului de solutionare la nivelul acesteia

20 / 30

20) Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste indicatorii de performanta privind:

21 / 30

21) Operatorul de distributie:

22 / 30

22) Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste obligatiile operatorilor de distributie referitor la

23 / 30

23) Operatorii de distributie emit avize tehnice de racordare utilizatorilor numai dupa obtinerea de la operatorul retelei electrice din amonte fie a avizelor tehnice de racordare proprii ce contin conditiile tehnico-economice de racordare suplimentare fie a raspunsului la solicitarea de actualizare a certificatului de racordare

24 / 30

24) Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza ca date de intrare prognozele de productie si de consum de energie electrica pe o perioada de:

25 / 30

25) Pentru a fi valabila adeverinta de electrician autorizat

26 / 30

26) Electricianul autorizat pentru gradul II tip A+B are urmatoarele competente:

27 / 30

27) Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste indicatorii de performanta privind:

28 / 30

28) Solutia de racordare se stabileste printr-un studiu de solutie pentru:

29 / 30

29) Un contract de furnizare se incheie:.

30 / 30

30) Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei analizeaza si solutioneaza eventualele contestatii cu privire la:

Your score is

Parerea ta!