18 July 2024

Norme Tehnice

295 votes, 4.8 avg
16779

contact@electricquiz.ro

1 / 20

Reţeaua de tip IT se utilizează:

2 / 20

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente:

3 / 20

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate:

4 / 20

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează:

5 / 20

Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la scurtcircuit se face în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice:

6 / 20

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens:

7 / 20

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

8 / 20

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

9 / 20

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

10 / 20

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

11 / 20

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile:

12 / 20

Conform normativului I-7-2011, o coloană electrică este un circuit electric care:

13 / 20

Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate în spaţiile de producţie :

14 / 20

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

15 / 20

Expresia ,,de regulă" folosită într-o reglementare tehnică indică:

16 / 20

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor electrice:

17 / 20

Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit

18 / 20

Condensatoarele legate direct la bornele receptoarelor de joasă tensiune:

19 / 20

Culoarea verde-galben pentru izolaţia conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru marcarea conductorului de:

20 / 20

În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de

Your score is

Parerea ta!