22 February 2024

Norme Tehnice

286 votes, 4.8 avg
16530

contact@electricquiz.ro

1 / 20

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate, conductorul PEN, din racordul de alimentare,

2 / 20

Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite pentru

3 / 20

Conductoarele coloanelor electrice:

4 / 20

Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de:

5 / 20

Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale trebuie să fie asigurată, de regulă, pentru fiecare motor a cărui putere nominală este mai mare de:

6 / 20

Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru depinde:

7 / 20

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea conductorului neutru este mai mica decât cea a conductoarelor de fază,

8 / 20

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de joasă tensiune, distanţa de conturnare trebuie să fie de cel puţin:

9 / 20

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

10 / 20

Distanţa de conturnare reprezintă: .

11 / 20

Masă (a unui echipament sau element de construcţie)reprezintă:

12 / 20

Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept conductoare de protecţie:

13 / 20

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu

14 / 20

Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ:

15 / 20

Se consideră atingere directă:

16 / 20

Folosirea, în normativele energetice a formulei ,, se admite ", ca mod de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor, indică:

17 / 20

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie:

18 / 20

Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la scurtcircuit se face în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice:

19 / 20

Legăturile barelor se execută:

20 / 20

Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:

Your score is

Parerea ta!