28 November 2023

Norme Tehnice

284 votes, 4.8 avg
16392

contact@electricquiz.ro

1 / 20

Conform normativului I-7-2011, protecţia în caz de defect reprezintă:

2 / 20

Întreruptorul automat cu care se protejează circuitul de alimentare al unei baterii de condensatoare de joasă tensiune se reglează pentru protecție la scurtcircuit:

3 / 20

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54:

4 / 20

Tablourile de distribuţie se vor executa

5 / 20

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

6 / 20

Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

7 / 20

Simbolul literal T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie:

8 / 20

La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi:

9 / 20

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este:

10 / 20

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare separate,

11 / 20

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

12 / 20

În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de

13 / 20

Izolaţia suplimentară este

14 / 20

La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de producţie electrică:

15 / 20

Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate în spaţiile de producţie :

16 / 20

Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 V se face: .

17 / 20

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează:

18 / 20

Se consideră atingere indirectă:

19 / 20

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

20 / 20

Conform normativului I-7-2011, protecţia de bază reprezintă:

Your score is

Parerea ta!