28 November 2023

Legislatie

213 votes, 4.6 avg
13743

contact@electricquiz.ro

1 / 20

Pe langa alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca utilizatorii pentru a beneficia de prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie trebuie ca:

2 / 20

Pentru asigurarea transportului/distributiei energiei electrice prin retelele electrice pana la clientul final se incheie contract/contracte de retea intre:

3 / 20

Prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica in situatii de:

4 / 20

Electricianul autorizat pentru gradul II tip A+B are urmatoarele competente:

5 / 20

Neintelegerile privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public dintre operatorii de distributie si solicitanti se solutioneaza:

6 / 20

Una dintre obligatiile electricianului care detine autorizatie de tip B si executa instalatii electrice este:

7 / 20

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei analizeaza si solutioneaza eventualele contestatii cu privire la:

8 / 20

ANRE poate aplica sanctiuni contraventionale unui electrician autorizat pentru:

9 / 20

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste indicatorii de performanta privind:

10 / 20

Operatorul de distributie este obligat sa raspunda unui utilizator care reclama calitatea curbei de tensiune in punctul de delimitare:

11 / 20

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public este:

12 / 20

Promovarea examenului de autorizare se face obtinand:

13 / 20

Pentru protejarea retelelor electrice de distributie persoanelor fizice si juridice:

14 / 20

Prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica in situatii de:

15 / 20

Furnizorul de energie electrica este indreptatit sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai in caz de:

16 / 20

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

17 / 20

Punctul de delimitare in cazul locuintelor individuale se stabileste

18 / 20

Furnizarea energiei electrice catre clientul final se realizeaza:

19 / 20

Atestatele emise de ANRE pentru desfasurarea activitatilor operatorilor economici in instalatii electrice instituie competente privind:

20 / 20

În situatia in care din motive obiective operatorul de distributie renunta la intreruperea planificata el are obligatia de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectati de aceasta cu minimum:

Your score is

Parerea ta!