18 July 2024

Legislatie

218 votes, 4.6 avg
14029

contact@electricquiz.ro

1 / 20

Solutia de racordare se stabileste printr-un studiu de solutie pentru:

2 / 20

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei analizeaza si solutioneaza eventualele contestatii cu privire la:

3 / 20

Furnizorul de energie electrica este indreptatit sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai in caz de:

4 / 20

Una dintre obligatiile electricianului autorizat care executa lucrari de instalatii electrice este:

5 / 20

Solutia de racordare se stabileste printr-un studiu de solutie pentru:

6 / 20

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste obligatiile operatorilor de distributie referitor la

7 / 20

Pentru argumentarea raspunsului la reclamatiile privind calitatea curbei de tensiune operatorul de distributie este obligat sa realizeze monitorizarea principalilor parametri de calitate prevazuti in standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice in punctul de delimitare pe o perioada de minimum:

8 / 20

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include:

9 / 20

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012 ANRE:

10 / 20

Operatorii de distributie emit avize tehnice de racordare utilizatorilor numai dupa obtinerea de la operatorul retelei electrice din amonte fie a avizelor tehnice de racordare proprii ce contin conditiile tehnico-economice de racordare suplimentare fie a raspunsului la solicitarea de actualizare a certificatului de racordare

11 / 20

Calitatea tensiunii se refera la calitatea undei de tensiune si are in vedere

12 / 20

Asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor cuprinse in zonele de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice se stabileste pentru detinatorul capacitatilor energetice:

13 / 20

Utilizatorul are obligatia sa solicite operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil:

14 / 20

Prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica in situatii de:

15 / 20

Printre obiectivele Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) se regasesc:

16 / 20

Furnizorul are dreptul sa recalculeze consumul de energie electrica pentru o perioada anterioara

17 / 20

Conventia de exploatare anexa la contractul de furnizare a energiei electrice este un act juridic incheiat intre:

18 / 20

Retea electrica de interes public este o retea electrica la care sunt racordati cel putin:

19 / 20

Utilizatorii retelelor electrice au obligatia solicitarii avizului tehnic de racordare:

20 / 20

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

Your score is

Parerea ta!