22 February 2024

Legislatie

216 votes, 4.6 avg
13846

contact@electricquiz.ro

1 / 20

La cererea scrisa a unui client final furnizorul este obligat sa comunice in scris o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice intr-un interval de cel mult:

2 / 20

Una dintre obligatiile electricianului care detine autorizatie de tip B si executa instalatii electrice este:

3 / 20

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public este:

4 / 20

Conform atributiilor principale prevazute in Cod tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) operatorii de distributie:

5 / 20

ANRE poate aplica sanctiuni contraventionale unui electrician autorizat pentru:

6 / 20

Furnizarea energiei electrice catre clientul final se realizeaza:

7 / 20

Prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica in situatii de:

8 / 20

Sanctiunile contraventionale aplicate de ANRE electricienilor autorizati pot fi asociate cu :

9 / 20

Pe langa alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca utilizatorii pentru a beneficia de prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie trebuie ca:

10 / 20

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:

11 / 20

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste indicatorii de performanta privind:

12 / 20

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

13 / 20

Electricienii care doresc sa solicite autorizarea pentru a fi acceptati la examen trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

14 / 20

Punctul de masurare a energiei electrice este definit ca:

15 / 20

Solutia de racordare se stabileste printr-o fisa de solutie pentru:

16 / 20

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

17 / 20

Furnizorul de energie electrica este indreptatit sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in caz de:

18 / 20

Calitatea de autoritate contractanta pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului din domeniul energetic precum si pentru activitatile sau serviciile publice de interes national si general din domeniul energiei electrice o are

19 / 20

Operatorul de distributie:

20 / 20

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

Your score is

Parerea ta!