22 February 2024

Electrotehnica

284 votes, 4.7 avg
18893

contact@electricquiz.ro

1 / 20

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran.

2 / 20

La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se montează:

3 / 20

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

doua raspunsuri corecte!

4 / 20

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are următoarele funcţii din punct de vedere electric:

5 / 20

În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite:

6 / 20

Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative.

7 / 20

Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent:

doua raspunsuri corecte!

8 / 20

Un întreruptor debroşabil asigură:

9 / 20

Pierderile de putere într-o linie electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt:

10 / 20

Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la:

11 / 20

Forţa electromotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este:

12 / 20

Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:

13 / 20

Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice:

14 / 20

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ şi fără arc electric se compune din:

15 / 20

Puterea electrică reactivă:

16 / 20

Henry este unitatea de măsură pentru:

17 / 20

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere este:

doua raspunsuri corecte!

18 / 20

Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce ) ?

19 / 20

Scopul normării distanţelor de izolare în aer minime admisibile pentru instalaţiile electrice este asigurarea:

20 / 20

Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva:

Your score is

Parerea ta!