18 July 2024

Electrotehnica

291 votes, 4.7 avg
19204

contact@electricquiz.ro

1 / 20

Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice, costul pierderilor de putere Cp este:

2 / 20

Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proporţionale cu:

doua raspunsuri corecte!

3 / 20

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile:

4 / 20

Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ?

5 / 20

Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru:

6 / 20

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran.

7 / 20

Formula e = B l v, unde e este forţa electromotoare, B este inducţia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezintă o forma particulara a:

8 / 20

În posturi de transformare se folosesc transformatoare răcite cu lichide neinflamabile atunci când:

9 / 20

Comparativ cu un transformator, autotransformatorul are tensiunea de scurtcircuit:

10 / 20

Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

11 / 20

Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

12 / 20

Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este:

13 / 20

Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă:

14 / 20

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy):

15 / 20

Câmpuri fără surse sunt:

16 / 20

Compartimentul notat cu 2 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă:

17 / 20

Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

18 / 20

Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la:

doua raspunsuri corecte!

19 / 20

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are următoarele funcţii din punct de vedere electric:

20 / 20

Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate:

Your score is

Parerea ta!